mail home
spansk


plakat Den spanske borgerkrigen er blitt betegnet som en generalprøve på 2. verdenskrig, ikke minst pga. tyskernes engasjement med utprøving av Hitlers krigsmaskin. Straks han kom til makten, hadde han trosset forbudet i Versaillestraktaten og begynt å ruste opp i Tyskland. Han hadde nå et behov for å prøve ut de nye, effektive våpnene før han begynte på sin storoffensiv mot resten av Europa. Den begrensede Krigen i Spania egnet seg godt til det.BAKGRUNN


I 1936 var det valg i Spania. En allianse av liberale, sosialister og kommunister; FOLKEFRONTEN, vant valget. Dette ble ikke godtatt av høyresiden. Under ledelse av general Franco (1892 - 1975) gjorde hæren et militærkupp og hindret konstitueringen av en lovlig valgt regjering. På den måten fikk høyresiden, FALANGISTENE, makten.

franco Dette kunne ikke venstresiden leve med, og borgerkrigen var snart i gang. Folkeforbundet fordømte krigen og vedtok en ikke-innblandingsavtale. Dette førte til at Folkefronten ikke fikk hjelp fra medlemslandene i Folkeforbundet. Tyskland, derimot, støttet Falangistene og Franco og brød seg ikke om ikke-innblandingsavtalen. Folkefronten fikk en viss støtte av Sovjet, og mange frivillige fra ulike steder av verden, også Norge reiste til Spania for å støtte dem. Særlig var innsatsen stor blant kommunistene. En av de mest kjente som deltok i krigen, var forfatteren Hemmingway. Han var krigskorrespondentog skrev også skjønnlitteratur med handlingen lagt til krigen, bl.a. romanen "Klokkene ringer for deg" som også er filmatisert.

Mer om frivillige fra Norge i Den spanske borgerkrigen
BERLINOLYMPIADEN
I 1936 arrangerte Hitler olympiade i Berlin. Et av hans hovedmål var å vise den ariske rasens overlegenhet. Det gikk imidlertid ikke etter planen. Hitler ble rasende da den svarte Jessie Owens tok 4 gullmedaljer.
jessi

Nordahl Grieg (1902 - 1943)
"Niggeren Owens sprinter,
germanerne stuper sprengt.
Den blonde stadion undres,
og Føreren mørkner strengt.
Men tenk da med trøst på alle
jødiske kvinner og menn
som sprang for livet i gaten -
dem nådde dere igjen"

Dette er en strofe i et dikt Nordahl Grieg skrev i forbindelse med olympiaden i Berlin i 1936.


SPARTAKIADEN

Mange idrettsfolk hadde boikottet olympiaden i protest mot Hitlers regime. Dette gjaldt særlig idrettsfolk knyttet til arbeiderbevegelsen, sosialister og kommunister. Det ble debattert heftig i bl.a. idrettskretser om man burde boikotte idrettsarrangementet til Hitler eller ikke. I Norge var det to parallelle idrettsorganisasjoner på denne tiden, en borgerlig og arbeideridrettslagene. Sistnevnte mente at idrett også var politikk og var mot olympiaden i Berlin. De deltok heller i den såkalte "Spartakiaden" som var ment å være arbeiderklassens svar på olympiaden, og som hadde sitt arrangement på samme tid som sistnevnte. I 1936 ble Spartakiaden holdt i Madrid, men måtte avlyses underveis fordi det brøt ut borgerkrig.

Mange idrettsutøvere ble igjen for å kjempe mot fascismen. I Norge ble de som vendte levende hjem, straffet fordi de hadde vervet seg til en fremmed makt. Dette ble oppfattet som svært urettferdig, ikke minst fordi Norge noen år seinere støttet den finske vinterkrigen mot Sovjet.
guerica

Bildet ble malt i forbindelse på massakren av landsbyen La Guernica. I følge Picasso var dette så grusomt at man ikke kunne framstille det på en realistisk måte.

Franco og Falangistene vant krigen og Franco satt med makten til sin død i 1975.