mail home


særemne

Her kommer gode råd angående særemneframføringene. i norsk.
januar


Dere har mange ulike typer problemstillinger, og framføringene må tilpasses dette. hvis du lurer på noe som gjelder din oppgave, ta kontakt over MSN.

Du skal holde et foredrag på ca. 15 minutter. Si fra på forhånd hvis du vil bruke prosjektor, video eller CD-spiller.


OM BRUK AV DIVERSE EFFEKTER:
I en framføring på 15 minutter, bør du ha med noen virkemidler, f.eks. transparent.

GODE RÅD:
  • Bruker du transparenter, husk å "bruke" dem, ikke bare legg dem på og la dem ligge der. Bruk dem aktivt. Et tettskrevet ark med liten skrift, er ikke bra. Lag tydelige og pene transparenter. Husk at de skal "fiffe" opp framføringen og få tilskuerne med.
  • Ta gjerne med bøkene og hold dem opp når du presenterer dem.
  • Ved bruk av film må du huske å gjøre et bevisst valg når det gjelder det utsnittet du viser. Dette må også introduseres og forklares. Hvorfor er dette utsnittet viktig og vesentlig? Ikke ta for lange "snutter". Ta heller to korte enn en lang.
  • Power point kan være bra, men du får ikke poeng for bare lekkert oppsett. Husk innholdet. Her gjelder for øvrig det samme som for transparenter, ikke bare vis punkter osv., bruk dem aktivt.
  • Opplesing: Leser du selv, må du øve slik at det glir godt. Alternativt kan du bruke lydbok. Som for film gjelder også her at slike innslag må presenteres og forklares.Ikke ta et tilfeldig sted.
  • Dramatisering kan inngå som en del av framføringen, men må ikke være for lang. Her kan du bruke andre som hjelpere.


OPPSETT
1. Innledning:
Presentasjon av problemstilling og bøker. Mål: Få fram hva tilhørerne kan forvente å få vite noe om, og få dem interessert.

2. Hoveddel/analysedel:
Ta for deg bøkene ut fra problemstillingen din og forklar hva de handler om, tematikk, motiv, budskap. Hvilke virkemidler bruker forfatteren for å få fram handling og personer? Hvem ser vi f.eks.handlingen gjennom, og hva gjør det med fortellingen? Hvilken vekt legger forfatteren på miljø, språkbruk osv., og er dette et vesentlig moment? Hvordan er historien komponert, hva gjør den spennende/morsom? Hva er det som driver handlingen framover og får leseren til å ville lese videre?

Har du valgt et samfunnsproblem som tema, f.eks. kvinneundertrykking, er det viktig å fram de ulike formene for undertrykking som foregår i de ulike bøkene, ut fra tid, miljø osv. Se også på hvem vi ser historien gjennom og hvilken rolle bifigurene spiller. Det kan være andre kvinner som lever andre liv, menn og barn. Husk at skjønnlitteratur er fiksjon, det er forfatteren som skaper de situasjonene figurene i bøkene plasseres i. Prøv å finne ut hvorfor resultatet er blitt som det er blitt.

Har du valgt å sammenligne forskjellige personer, er det også viktig å se på hvordan forfatteren forteller oss noe om dem, og i hvilke grad klarer han å gjøre dem troverdige og hvordan.

I et forfatterstudium skal du bruke bøkene du har lest av forfatteren til å vise hva som er spesielt nettopp for han/hun. Ta for deg temavalg, motiv, persongalleri, komposisjon, skrivestil osv. Er det det samme som går igjen, eller varierer bøken mye? Plasser også de bøkene du har lest inn i forfatterskapet som helhet.Er de typiske/atypiske for forfatteren. Plasser også forfatteren i periode, tid, sjanger osv.

Ved en sammenligning mellom bøker og film, vil det måtte legges vekt på å forklare forskjellen i mediebruken og hvilke utfordringer det byr på å overføre en roman til film. Her er det viktig å få fram bruken av de ulike virkemidlene.

3. Avslutning:
Forklar hva du har kommet fram til, lag en oppsummering eller en konklusjon. En problemstilling er et spørsmål, skjult eller åpent, og i konklusjonen skal du svare på spørsmålet ditt.