mail
russisk revolusjonflagg
HER FØLGER EN STIKKORSMESSIG OVERSIKT OVER DEN RUSSISKE REVOLUSJON, TILSVARENDE PUNKTER GJENNOMGÅTT I TIMEN.

1850

 • Styreform: Eneveldig, brutalt tsarstyre. >
 • Bøndene bodde i landsbyfellesskap og hadde pliktarbeid på godsene.
 • Tilbakeliggende føydalsystem


industralisering
 • Begynnende industrialisering
 • Industrialisering forutsatte en mobil arbeidsstokk: Livegenskapen opphevet 1861. Bøndene kunne nå flytte fritt uten å måtte spørre godseieren.
 • Tsaren ville ha industri, men ingen demokratisering. Bl.a. motarbeidet han opplysningsarbeid som leseopplæring blant bøndene fordi han var redd for å miste makt.
 • Arbeiderne så at arbeidere i andre land hadde rettigheter og goder, mens de i Russland ikke f.eks. hadde streikerett. Misnøyen med det manglende demokratiet førte til radikalisering og terrorisme.
 • Også fabrikkeierne var misfornøyd med styresettet. De var rike, men hadde ikke inflytelse på styret av landet.


 • SITUASJON:
  Russland hadde var i ferd med å bli et industrisamfunn, men hadde fortsatt for en stor del et middelaldersk styresett som passet til et føydalt jordbrukssamfunn. Dette er den grunnleggende årsaken til den russiske revolusjon
  .

  1881: Tsar Alexander 2 drept i et bombeattentat.

  Resultat:
  - Streng sensur og andre antidemokratiske tiltak.
  - Hemmelig politi infiltrerte revolusjonære organisasjoner.
  - Jødeforfølgelser fordi jødene fikk skylden for diverse problemer i samfunnet.


  bolsjevik
  Urettferdigheten i samfunnet ga grobunn for et radikalt marxistisk parti. Dette måtte holde til i utlandet.

  I 1903 ble det splittet i følgende partier:
  - Bolsjevikene ledet av Lenin: Eliteparti, massene måtte styres av en godt skolert elite
  - Mensjevikene: Masseparti der alle kunne være med

  1905
  Revolusjon i Russland:

  Utløsende årsak: Demonstrasjoner i St. Petersburg mot økte matvarepriser som følge av krigen mot Japan, tsaren lot soldatene skyte inn i folkemassen.
  pil

  Streiker, bondeopprør, mytteri, sovjeter dannet i byene, krav om demokratisk grunnlov.

  Generalstreik
  pil
  Løfter om demokratisering.

  Førte til at byborgerne var fornøyde, revolusjonen stoppet opp.

  pil
  Politiet slo ned opprøret og sendte lederne til Sibir.

  Resultater av 1905 revolusjonen:
  - Valg til nasjonalforsamling, men bare noen få hadde stemmerett. - Noe mildere sensur


  Tsaren forsøkte å skaffe seg støttespillere på landet ved å legge til rette for å skape en gruppe velstående bønder, kulakkene. Dette ble imidlertid gjort på bekostning av andre bønder og landsbyfellesskapet.

  Økt folkevekst, krav om å få godseierens jord. 1905-revolusjonen løste ikke Russlands grunnleggende problemer.

  1917

  To revolusjoner, en spontan, den andre styrt av Lenin.

  1916: Dårlige avlinger, matmangel

  8. mars 1917: Kvinnelige arbeidere leder et spontant opprør

  Tsaren beorder å skyte mot kvinnene, men de nekter

  Oppløsning av hæren som slutter seg til folkebevegelsen.

  RESULTAT:

  - Tsaren abddiserer
  - Landet fikk en regjering
  - Det ble dannet Sovjeter

  oktober
  Lenin kommer tilbake til Russland og vil starte en verdensrevolusjon.

  lenin
  Ved et statskupp tar Lenin og bolsjevikene makten. Det organiserer valg, men bolsjevikene får bare 25% av stemmene. Da oppløser de nasjonalforsamlingen og innfører diktatur.  Etter revolusjonen ble det nye regimet forsøkt styrtet av tsarvennlige generaler og andre.(De hvite mot de røde) Vestlige stormakter støttet De hvite. Dette førte til en to års blodig borgerkrig.


  opp home