Vikingekongene var kjent for å ha både flere koner og friller(elskerinner). I kristen tid skulle en kanskje tro at dette endret seg. For vanlige folk var det forbundet med straff å ha sex utenfor ekteskapet, men for konger og andre stormenn var det ikke slike begrensninger. Gjennom denne oppstillingen over kongene, med både mor og far, fra vikingetiden og til et stykke etter borgerkrigstiden, har jeg forsøkt å vise dette.

Jeg har også skrevet på forklaringen på kallenavnene til kongene.
KONGE STYRTE NORGE FAR MOR
Harald Hårfagre (ca. 850 - 933)
Han lovet ikke å klippe håret før han hadde samlet Norge til ett rike
872-933
(Småkonge fra ca. 865)
Halvdan Svarte Ragnhild (kongsdatter fra Sogn)
Eirik Blodøks (ca. 910-935)
Han drepte de fleste av brødrene sine for å være sikker på å arve tronen.
933-935 Harald Hårfagre Ragnhild (kongsdatter fra Jylland)
Håkon Adalsteinfostre (ca. 920 - 960)
Sendt til kong Adalstein i England til oppfostring for å unngå å bli drept av storebror Eirik.
930-960 Harald Hårfagre Tjenestekvinnen Tora
Harald II Gråfell (ca. 935 - 970)
Fikk navnet etter en episode der han hjalp en kjøpmann som ikke fikk solgt en last med gråfell(ulveskinn). Kongen tok rett og slett på seg et av skinnene, og etter dette PR-fremstøtet, vips, skulle plutselig alle ha skinn.
960-970 Eirik Blodøks Gunnhild
Olav I Tryggvason (968 - 1000) 995-1000 Tryggve Olavsson Astrid Eiriksdatter
Olav II Haraldsson/ digre/ den hellige (995 - 1030)
Ble kalt "Digre" fordi han var tjukk og hadde korte bein. Etter sin død ble han oppfattet som hellig og fikk nytt tilnavn.
1015-1028 Harald Grenske Åsta Gudbrandsdatter
Svein Alfivason (ca. 1016 - 1035) 1030-1035 Knut den mektige av Danmark Alfiva
Magnus I den gode (1024 - 1047)
Ble konge i svært ung alder og ville i begynnelsen hevne sin far. Etter en advarsel fremmet gjennom Sigvat skald, endret han politikk og fikk tilnavnet "den gode".
1035-1047 Olav Haraldsson(den hellige) Tjenestekvinnen Alvhild
Harald III Hardråde (ca. 1015 - 1066)
Hard mot fiender, var en krigersk vikingtype, forsøkte å ta England i slaget ved Stanford Bridge, 1066. I Snorres kongesagaer blir dette regnet som det siste egentlige vikingetoktet og som slutten på vikingetiden.
1046-1066 Sigurd Syr Åsta, enke etter Harald Grenske
Han var altså halvbror til Olav den hellige
Magnus II Haraldsson 1048 - 1069 1066-1069 Harald Hardråde Frillen Tora Torbergsdatter
Olav III Kyrre (ca. 1050 - 1093)
Tilnavnet betyr "Olav den fredelige". Han var ingen vikingtype, men skapte fred og vekst i landet.
1067-1093 Harald Hardråde Frillen Tora Torbergsdatter
Magnus III Berrføtt (1073 - 1103)
Sammen med mennene sine fulgte han den skotske "moten" med å gå i kort kilt med bare legger.
1093-1103 Olav Kyrre Frillen Tora Arnesdatter eller Jonsdatter
Øystein Magnusson (ca. 1088 - 1123) 1103-1123 Magnus Berrføtt Ukjent kvinne av lav ætt
Sigurd Jorsalfar (ca. 1090 - 1130)
Dro på korstog til "Jorsal", dvs. Jerusalem.
1103-1130 Magnus Berrføtt En kvinne med navnet Tora
Magnus IV Blinde (1115-1139)
Ble tatt til fange av Harald Gille i en strid om kongemakten. Harald lot trellene stikke ut øynene hans, hogge av den ene foten og kastrere han.
1130-1135 Sigurd Jorsalfar Borghild fra Dal
Harald IV Gille (1103 - 1136)
Han var født i Irland og hadde der navnet "Gilchrist", som ble til "Gille" i Norge.
1130-1136 Magnus Berrføtt En irsk kvinne
Sigurd Munn (1133 - 1155)
Han hadde en stygg munn, hareskår eller åpen gane.
1137-1155 Harald Gille Frillen Tora Guttormsdatter
Inge I Krokrygg (1135 - 1161)
Var konge fra han var 2 år, og det ble sagt at han ble skadet i et slag da han ble båret rundt på ryggen av en av sine menn. Han hadde altså bl.a. pukkelrygg.
1137-1161 Harald Gille Ingerid av Sverige
Øystein II Haraldsson (ca. 1125 - 1157) 1142-1157 Harald Gille Beathach (skotsk eller irsk frille)
Håkon II Herdebrei (1147 - 1162)
Han var stor og kraftig, med brede skuldre (herder)
1157-1162 Sigurd Munn Tjenestekvinnen Tora
Magnus V Erlingsson (1156 - 1184) 1161-1184 Erling Skakke (ikke av kongeætt) Kristin, kong Sigurd Jorsalfars datter
Sverre Sigurdsson (1150 - 1202) 1177-1202 Sigurd Gunhild
Håkon III Sverresson (1170 - 1204) 1202-1204 Sverre Sigurdsson Ukjent kvinne
Inge II Bårdsson (1185 - 1217) 1204-1217 Bård Guttormsson (ikke av kongeætt) Cecilia, datter av Sigurd Munn
Håkon IV Håkonsson (1204 - 1263) 1217-1263 Håkon Sverreson Inga fra Varteig