mail home
napo


Etter den franske revolusjon ble landet styrt av en regjering, et direktorium, på fem medlemmer. Snart ble makten overtatt av Napoleon Bonaparte som skaffet seg all makt alene.

Den franske revolusjonen hadde opprinnelig hatt som mål å skaffe folk frihet og et bedre liv. De revolusjonære ønsket også å spre disse ideene til andre land. Tyrannene, de eneveldige fyrstene i hele Europa skulle styrtes. Slike tanker ble imidlertid snart avløst av et ønske om å vinne mer makt for landet, og gjenerobre landområder som ble ansett som franske, men som nå var deler av andre stater. I 1792 gikk de til krig mot Østerrike og hadde i begynnelsen stor framgang. Ved å innføre alminnelig verneplikt, fikk Frankrike europas sterkeste hærstyrke.

Napoleon ble utdannet til offiser og deltok i krigen med stor suksess. Da fienden etter hvert fikk overtaket, var faren for borgerkrig stor, og Napoleon benyttet den kaotiske situasjonene til å gripe makten. I 1804 lot han seg krone til keiser. For å vise sin makt, satte han selv kronen på hodet.

Napoleons regjeringstid var nærmest en sammenhengende krigsperiode, de såkalte "Napoleonskrigene".

MÅL MED KRIGENE:
 • Skaffe kolonier i Amerika
 • Svekke Englands herredømme i India
 • Herredømme i Europa
KRIGENE:
 • 1799: Stormaktskoalisjon mot Frankrike. Napoleon benytter sjansen til å ta makten ved et kupp. Han klarer å snu utviklingen.
 • 1801: Får i stand fredsavtale med Storbritannia
 • 1803: Storbritannia erklærer Frankrike krig for å hindre dem i å bli for mektige. Napoleon var en dyktig hærfører, og landet hadde framgang en stund.
 • 1805: Trekeiserslaget i Austerlitz: Napoleon beseirer Russland, Østerrike og Preussen
 • 1805: Lykken snur: Slaget ved Trafalgar: England slår Frankrike i et sjøslag under ledelse av Lord Nelson
 • 1807: Frankrike i allianse med Russland. Nytt våpen,Fastlandsblokaden: Napoleon ville knekke England ved å knekke handelen og transporten til landet.
 • 1808: Frankrike besetter Spania, men klarer ikke å beholde makten
 • Tyskland: Forberedelser til opprør mot Napoleon
 • 1812: Napoleon angriper Russland og lider et alvorlig nederlag.
 • 1813: Slaget ved Leipzig: Tyskland befridd fra Napoleon
 • 1814: Napoleon må gi fra seg makten
 • Napoleon ble forvist til øya Elba og skulle holde seg der.
 • 1815: Han flykter og forsøker seg på et come-back, men blir endelig slått i slaget ved Waterloo.
 • Resten av livet må han bo på St. Helena som lå såvidt langt ute i havet, at man regnet med at Napoleon ville holde seg der.
 • 1815: Wien-kongressen: Europas fyrster rydder opp i grensene i Europa etter Napoleons herjinger.