mail home2 alt=
overskrift

Punktvis oversikt over viktige momenter

IMPERIALISME: Skaffe seg politisk og økonomisk herredømme over andre landområder. Mål: Skaffe seg økonomiske og strategiske fordeler.


Oppdagelsesreisene fra slutten av 1400-tallet:
Europeerne erobret verden og la grunnlaget for å bli den ledende verdensdelen.
Utvikling av moderne transport og teknikk.


Fram til ca. 1850:

Europeerne var opptatt av å sikre seg råvarer fra koloniene. Kontakten med andre verdensdeler var mer preget av handel enn overherredømme.

Rundt 1850: De ledende statene i Europa var opptatt av å bygge opp nasjonal industri og indre markeder.Rundt 1870: Ny fase preget av:
 • Sterk politisk og militær kontroll over koloniene
 • Utbygging av infrastruktur og et maktapparat


:
 • Ønske om økonomisk gevinst og behov for kolonivarer
 • Behov for nye markeder for å kunne øke hjemlig industri
 • Ønske om stategiske støttepunkter
 • Nasjonalisme: Dempe indre konflikter, misnøye blant arbeiderklassen
 • Prestisje: Kappløp mellom europeiske land

Europeerne utnyttet rivalisering mellom ulike grupper. Kappløpet om kolonier mellom europeiske stormakter førte til fare for krig. 1. KONSESJONSKOLONISERING:
  Et handelsselskap fikk rettighetene til f.eks. gruvedrift. Egne leiehærer kontrollerte lokalbefolkningen.
  Eksempel: Sør-Afrika
 2. NYBYGGERKOLONISERING:
  Europeiske settlere overtok jorda. (Eks. Angola)
 3. HANDELSKOLONISERING:
  Afrikanere ble tvunget til å produsere visse varer for europeerne.(Eks. Ghana)


 • Brøt opp gamle kulturer
 • Naturalhusholdning til salgsjorbruk førte til større belastning på naturen pga. mer ensidig jordbruk (monokultur)
 • Problemer med å skaffe matvarer fordi den beste jorda ble brukt til å dyrke produkter Europa ønsket (kakao, gummi, kaffe osv.)
 • Internasjonal arbeidsdeling: U-land som råvareprodusenter, avhengige av å kjøpe ferdigprodukter fra koloniherrene.

  AVHENGIGHET
 • Positive konsekvenser? Møte med et mer moderne samfunn. Større frihet for enkeltindivider. Moderne medisin osv.Koloniseringen og rivaliseringen mellom kolonistene førte til fare for krig.

Berlinkonferansen 1884- 85

Oppgave: Dele afrika mellom kolonimaktene. Dette ble gjort uten hensyn til geografiske og etniske forhold.

Andre vedtak: - Oppheving av slavehandelen

De mektigste kolonimaktenes mål:
Storbritannia: Et kolonibelte fra nord til sør
Frankrike: Koloniområde fra øst til vest


Metoder: - Splitt og hersk: utnytting av etniske konflikter og forskjeller - KanonbåtdiplomatiSosialdarvinismen var en viktig ideologi for europeerne når de skulle rettferdiggjøre sin behandling av andre folkeslag:

 • De sterke statene måtte herske over de svake
 • Hvit kultur var overlegen. Kristning/misjonering
 • Hvit rase overlegen. Bevis: De hadde høyere utviklet teknikk  • Britene: Styrte gjennom lokale styringsorganer. Holdt avstand til lokalbefolkningen (rasisme)
   Franskmenn: Styrte direkte fra Frankrike. Ville gjøre koloniene franske og innbyggerne til franskmenn.

   Berlinkonferansen forsinket en uunngåelig krig mellom stormaktene i Europa. Rivalisering om koloniene var en viktig årsak til 1. verdenskrig.


opp