home
overskrift


Før Hitler begynte sin karriere som politiker, ville han ble kunstmaler. Kunstskolen mente imidlertid at han ikke var god nok til å kunne få en plass der. I dag har maleriene til Hitler stor verdi blant samlere. Her ser du noen eksempler. Hva synes du? Burde han blitt kunstmaler?

(Bildene er funnet på ulike nettsteder i forbindelse med en kunstauksjon i september 06.)


opp