ANALYSE AV DRAMA

 

1.Den ytre handlingen:

Hva skjer rent konkret? Er det parallellhandlinger?

Kort handlingsreferat.

 

2.Personene:

Beskriv de viktigste personene. Er de framstilt som individer eller som typer eller karikaturer? Forandrer de seg? Hvordan er forholdet mellom dem? Hvilke virkemidler bruker forfatteren for å beskrive dem?

 

3.Miljø:

Beskriv miljøet. Hva sier sceneanvisninger og kulisser om miljøet?

 

4.Komposisjon:

Er handlingen kronologisk? Spiller hendelser i fortiden noen rolle? Hvordan får vi opplysninger om fortida?

Spenningskurve, peripeti, klimaks, vendepunkt og antiklimaks.

 

5.Tema, budskap, motiv:

Hva handler skuespillet egentlig om? Hva vil forfatteren si oss? Hvilke saker/problemområder

tar det opp?