Viktige punkter i forbindelse med Cubakrisen

BAKGRUNN
KOREAKRIGEN FIKK STORE KONSEKVENSER FOR DEN KALDE KRIGEN:
  1. USA så på oppdemmingspolitikken som eneste effektive middel mot Sovjet >
  2. Opprusting, bl.a. av atomvåpen: Hydrogenbomber
  3. Alliansedannelser, f.eks. ble Tyrkia og hellas innlemmet i NATO(1952). Allianse med Spania.
    USA godtok fransk kolonikrig i Vietnam
  4. Warszawapakten, 1955

CUBAKRISEN
1959: Fidel Castro tar makten på Cuba.

Nasjonalisering

Trussel mot USA-eide sukkerplantasjer

USA: Handelsboikott av Cuba, Sovjet støttet Cuba.

INVASJONSFORSØK:

1961: USA ga klarsignal for invasjon av Cuba. Aksjonen skulle settes i verk av eksilcubanere, som hadde rømt fra Castros styresystem.

Eksilcubanerne ble landsatt i Grisebukta, USA holdt ikke løftet om flystøtte, troppene ble drevet ut.
Angrepet styrket Castro.

SPIONBILDENE
1962: USAs spionfly tok bilder av atomvåpenbaser på Cuba

Voldsom opprustning i USA. Frykt for at Sovjet skulle få overtaket.
USA drev hemmelig inflitrering på Cuba for å skaffe opplysninger
Frykt for amerikansk invasjon på Cuba.ULTIMATUMET
1962: Kennedy truet med krig hvis ikke rakettene ble fjernet.
Sovjet krever atomrakettene i Tyrkia fjernet.
Dette førte verden nær en atomkrig.
Sovjet gir seg og trekker sine raketter ut av Cuba

KONSEKVENSENE
Partene ble enige om en viss avspenning: "RED LINE" opprettet.
Nedrustningsavtaler ble etter hvert inngått.
opp