Repetisjon av begivenhetene som førte til unionsoppløsningen

GRUNNLAGET FOR UNIONEN
 1. NOVEMBERGRUNNLOVEN:
  En endring av 17.maigrunnloven slik at den tilpasses unionen
 2. RIKSAKTEN(1815):
  En avtale som fastsatte plikter og rettigheter som Norge og Sverige hadde i forhold til hverandre.
 3. MELLOMRIKSLOVEN(1827):
  Handelsavtale mellom Norge og Sverige

SPLITTELSE I VENSTRE:
Etter venstres seier i 1884 ble partiet splittet: De manglet en felles, samlende sak.


KONSULATSAKEN:

  VENSTRE
 • Stortingsvalget 1891: Venstres valgløfte: Egen norsk utenriksminister, eget konsulatvesen. Norge hadde en betydelig sjøfart og ønsket egne konsulater.
 • Stortingsvalget i 1892: Partiet våget ikke fremme forslag om egen utenriksminister, men foreslo eget konsulatvesen
  HØYRE
 • Høyre: Ville holde på felles utenriksminister, men han kunne godt være norsk.
 • Konsulatvesen: Ikke direkte mot, men de ville gå langsomt fram.
 • Ville beholde unionen av økonomiske grunner
 • Ville beholde kongedømme for å stå mot radikale krefter.

1890-TALLET
 • Forhandlinger om norsk konsulatvesen.
 • Venstre og Høyre byttet på å ha regjeringsmakt.
 • 1895: Politikere i Sverige snakket om krig mot Norge for å hindre løsrivelse,men det var ingen stor stemning for krig.
 • Det ble bevilget penger til grensefestninger.
 • 1895: Sverige sa opp mellomriksavtalen

1905
michelsen Christian Michelsen blir statsminister (Venstre)
Det ble vedtatt en lov om eget norsk konsulatvesen.
pil
Kong Oscar 2 nektet å sanksjonere
pil
Regjeringen går av i protest.
pil
Dette ble ikke godtatt av kongen.
pil
7. juni 1905: Stortinget fastslår at unionen med Sverige er oppløst.


Etter hvert ble det enighet om å forhandle for å unngå krig.
pil

KARLSTADFORHANDLINGENE
Brudd i forhandlingene on grensefestningene førte til fare for krig.
Forhandlingene endte med en fredelig avtale.


FOLKEAVSTEMNINGER
Det ble avholdt to folkeavstemninger:
- Om unionsoppløsningen
- Monarki eller republikk?

Resultat: Norge blir et monarki og henter sin nye kongefamilie fra Danmarkopp